Ludowa Polityka Żywnościowa

Ludowa Polityka Żywnościowa
Transformacja naszego systemu żywnościowego

Ludowa Polityka Żywnościowa to oddolna inicjatywa opracowująca rekomendacje dotyczące polityk żywnościowych, które chcielibyśmy zobaczyć. Opera się na współpracy między uczestnikami sieci suwerenności żywnościowej oraz grup pracujących rzecz bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych systemów żywnościowych.
Ludowa Polityka Żywnościowa została opracowana w ramach koalicji przedstawicielek i przedstawicieli Stowarzyszenia Pracowników Rolnych, Global Justice Now, kooperatywy Ecological Land, Centrum Agroekologii i Stowarzyszenia Permakultury. Ponad 150 inicjatyw żywnościowych i rolniczych, grup społecznych, organizacji oddolnych, związków i organizacji pozarządowych przyczyniło się do zgromadzenia analiz, pomysłów i propozycji zawartych w Ludowej Polityce Żywnościowej, a w ramach okazania wsparcia podpisało ją dotąd ponad 100 organizacji.

Można pobrać dokument i przeczytać więcej o Ludowej Polityce Żywnościowej (w języku angielskim) tutaj

Powróć do góry strony
Na tej stronie korzystamy z cookies.
Polityka prywatności