Miasto jest naszym ogrodem

Miasto jest naszym ogrodem
Manifest

W wielu miastach powstają w ostatnich latach nowe, wspólnotowe formy ogrodów. Te miejskie ogrody społeczne są przestrzenią eksperymentalną na rzecz dobrego życia w mieście.

My, miejskie ogrodniczki i ogrodnicy przekształcamy nieużytki w miejsca spotkań, hodujemy własny materiał siewny, na dachach i między wieżowcami hodujemy pszczoły, eksperymentujemy z rozmaitymi metodami kompostowania oraz wprawiamy się w trwałym przechowywaniu zebranych warzyw. Angażujemy się na rzecz miasta, w którym warto żyć oraz przyszłościowego rozwoju urbanistycznego. Dzień w dzień doświadczamy, jak istotne znaczenie ma ogólnodostępna przestrzeń pozbawiona konsumpcyjnej presji dla demokratycznej i pluralistycznego, miejskiego społeczeństwa.

Miejskie ogrody społeczne to dobra publiczne przeciwdziałające narastającej prywatyzacji i komercjalizacji publicznej przestrzeni.

Są miejscami kulturowej, społecznej i ponadpokoleniowej różnorodności oraz sąsiedzkiej wspólnoty.

Miejskie ogrody to przestrzeń doświadczania przyrody, różnorodności biologicznej, suwerenności żywieniowej oraz
wytwarzania materiału siewnego.

Miejskie ogrody to wolne przestrzenie, które są wspólnie kształtowane, utrzymywane i pielęgnowane umożliwiając w ten sposób uczestnictwo w życiu społecznym. Kwitnie w nich kooperacyjna miejska społeczność.

Miejskie ogrody to przestrzeń do eksperymentowania, w której tworzymy, dokonujemy wynalazków, odzyskujemy materiały, naprawiamy i znajdujemy rzeczom nowe przeznaczenie.

Są ekologiczną alternatywą dla powierzchni nieprzepuszczalnych, ugorów i zieleni izolacyjnej.

Miejskie ogrody to pomost pomiędzy miastem a uprawą rolną. Uwrażliwiają na pełnowartościową żywność i gospodarkę rolną uprawianą z poszanowaniem granic i wartości samej przyrody, globalnej sprawiedliwości oraz uczciwych warunków produkcyjnych.

Miejskie ogrody to miejsca edukacji ekologicznej, wspólnego uczenia się, wymiany oraz dzielenia się.

Są miejscami spokoju i podarowanego czasu.

Miejskie ogrody to wkład na rzecz poprawy klimatu w miastach, podwyższenia jakości życia oraz sprawiedliwości ekologicznej.

Miejskie ogrody to wprowadzona w życie alternatywa wobec postępującego osamotnienia oraz przemocy i anonimowości.

Summa summarum

Miejskie ogrody są elementem miasta, w którym warto żyć, miasta żywotnego i miasta z przyszłością. Rośnie ich znaczenie a ich liczba nieustannie się powiększa. Ich status prawny pozostaje jednak niepewny a możliwość dalszego istnienia stoi często pod znakiem zapytania. W wielu gminach uwzględnia się jedynie finansową wartość powierzchni z pominięciem jej znaczenie dla miejskich przestrzeni i społeczności.

Wzywamy polityków i urbanistów do uznania znaczenia miejskich ogrodów, wzmocnienia ich pozycji, uwzględnianie ich w ramach prawa budowlanego i planowania przestrzennego oraz do wprowadzenia zmiany paradygmatu na rzecz „miasta dostosowanego do potrzeb ogrodów”. Podobnie jak w „mieście dostosowanym do potrzeb aut” każdemu przysługiwało prawo do miejsca parkingowego, w mieście dostosowanym do potrzeb ogrodów każdy i każda powinna mieć zagwarantowany dostęp do miejskiej przyrody w odległości możliwej do pokonania pieszo. Konkretnie oznacza to…

przyznanie mieszkańcom i mieszkankom prawa do kształtowania części przestrzeni publicznej

zagwarantowanie w obszarach położonych w pobliżu mieszkania przestrzeni publicznych przeznaczonych do niekomercyjnego użytkowania

realizowanie wysokiej jakości powierzchni zieleni i przyrody miejskiej z uwzględnieniem interesów różnych grup osób, zwierząt i roślin.

Miejskie ogrody to nasza przestrzeń życiowa. Tutaj spotyka się różnorodność, rozwijają się perspektywy. Tutaj powstaje społeczeństwo oparte na wartościach zrównoważonego rozwoju. Chcemy, żeby ogrody te zapuściły trwałe korzenie. Miasto jest naszym ogrodem.

Manifest jest dostępny na stronie https://urbangardeningmanifest.de

 

Powróć do góry strony
Na tej stronie korzystamy z cookies.
Polityka prywatności