Wpływ COVID-19 na zachowania żywieniowe konsumentów w Europie

W grudniu 2020 roku Europejski Instytut Innowacji i Technologii opublikował raport na temat wpływu COVID-19 na konsumenckie zachowania żywieniowe. Dane do sondażu zgromadzono we wrześniu 2020 roku w 10 krajach europejskich (Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Włochy, Francja, Grecja, Finlandia i Rumunia).

Nie budzi zdziwienia fakt, że sondaż wykazał, iż zachowania związane z kupowaniem żywności, gotowaniem i spożywaniem wszędzie uległy dużym zmianom, ale ujawnił również znaczącą zmianę podejścia planowaną przez badanych po zakończeniu pandemii, m.in. zwiększony apetyt na bardziej zróżnicowane doświadczenia gotowania i jadania w domu, a także rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność i lokalne, zrównoważone opcje. Trendy te ujawniają się na tle trudnej sytuacji gospodarczej w całej Europie, co czyni łatwy dostęp do żywności w przystępnych cenach głównym priorytetem naszych respondentek i respondentów w przyszłości.

Raport dostępny jest tutaj

Powróć do góry strony
Na tej stronie korzystamy z cookies.
Polityka prywatności